Om U-assist Bacolod

Vi är en hjälporganisation för barn med funktionshinder på ön Negros i Filippinerna

Det vi vill förmedla

Ändamålet med U-assist Bacolods verksamhet är att, med ekonomiskt stöd från Sverige, hjälpa fattiga, funktionshindrade barn på Negros, Filippinerna, att ges möjlighet till utbildning och utveckling. Hjälpen ska huvudsakligen ges i form av ekonomiskt stöd till resor till och från specialskolor och skolmaterial. I vissa fall kan också hjälpen ges som ekonomiskt bistånd till fattiga familjer med svårt funktionshindrade barn.  Annan form av hjälp ska också kunna förekomma, men ges då efter överenskommelse med bidragsgivarna i Sverige.


Förutom den direkta hjälpen till dessa barn
är också syftet att lyfta fram denna
grupp av barn, som annars för en
undanskymd tillvaro, ofta skyddad i familjen hägn
undan omvärldens trakasserier. Att söka få människor
i Filippinerna att förstå att de ska
ha samma rättigheter och möjligheter som andra barn.

Negros

Negros är en ö i Visayan i centrala Filippinerna. Det är den fjärde största ön i landet och är formad som en stövel. Den är 217 km lång och har en yta på 12.700 kvadratkilometer. Befolkningen är ca 4 miljoner. På ön produceras nästan två tredjedelar av Filippinernas socker. Dessutom odlas ris, kokos, bananer och majs. Bacolod, beläget på den nordvästra sidan, är den största staden och en viktig exporthamn för socker.

U-assist Bacolod

Swedish-Negrense Foundation grundades för ca 20 år sedan av Lars Ekblom i Bacolod. Med insamlade medel från privatpersoner och olika organisationer i Sverige, bistod Swedish-Negrense Foundation Negros fattiga barn på Negros med ekonomisk hjälp till att klara av skolgång samt till medicin och mindre operationer då så var påkallat. Under åren har hjälpverksamheten utvecklats till att i huvudsak bistå barn med funktionshinder från fattiga familjer i deras skolarbete.

År 2008 slutade Lars Ekblom sitt arbete av åldersskäl. Under åren 2007 och 2008 genomfördes en omorganisation av verksamheten. Av legala och juridiska skäl har namnet på organisationen ändrats till U-assist Bacolod.

Organisation

U-assist Bacolod har nu en inhemsk,  medarbetare, Grace Padilla (ekonom) och två svenska kontaktpersoner, Christina och Klas Eliasson, som vistas minst en månad om året i Bacolod. Christina är undersköterska, dessutom filippinska, född och uppvuxen på Negros. Klas är psykolog, f.d. grundskolerektor och driver sedan 40 år tillbaka ett ungdomshem. Allt arbete sker i samverkan med styrelsen i SAS-Uassist, som är vår samarbetsorganisation i Sverige.

Grundläggande i verksamhetens nya utformning har varit att det stationära arbetet sker i Sverige. Kontakterna mellan Sverige och U-assist Bacolod i Bacolod är kontinuerliga och täta. Uassist Bacolod har ett kontor i familjen Eliassons hus i Bacolod, vilket minimerat kostnaderna för det.

Kommunikationen med Sverige sker numera huvudsakligen  via facebook messenger. Vi prövar nu också att lägga all nödvändig information, såsom dokumentation, bokföring, verifikationer (kvitton), redovisningar, m.m. i molnet på internet. När Grace skriver eller skannar in något i datorn, så går det direkt till onedrive på nätet och blir tillgängligt för oss i Sverige. Internet är extrem dåligt i Filippinerna, men vi hoppas det ska fungera.

Ett rörligt arbetssätt medför ökat resande i arbetet. Med tanke på att organisationen har begränsade resurser och för att uppnå kostnadseffektivitet, d.v.s. att bidragsgivarnas pengar används till barnens behov, har verksamheten koncentrerats till tre områden;, staden Kabankalan 8 mil söder om Bacolod, Mabinay ca ytterligare 4 mil söder om Kabankalan och Silay, en stad en mil norr om Bacolod. I alla tre områdena är hjälpbehoven stora.

Det filippinska skolsystemet håller relativt hög klass och kvaliteten på de specialskolor som våra barn går i är hög, med bra och engagerade lärare. Av naturliga skäl är upptagningsområdena mycket större för specialskolor än för vanliga skolor. Genom att ge ekonomiskt stöd för resor till skolan för våra fattiga funktionshindrade barn så ger vi dem möjlighet att dra nytta av dessa bra skolor.

Framtidstankar

U-assist Bacolod är en liten organisation, som ger hjälp till ca hundra barn. Vår önskan är att hålla en hög kvalitet på arbetet, inte minst för att upprätthålla och bibehålla ett högt engagemang bland de ideellt arbetande. Vi kommer därför att fokusera på att öka och förbättra kvalitén på våra hjälpinsatser till de barn vi har och endast öka kvantiteten i våra insatser då vi vet att det inte går ut över kvaliteten.

 

Dokumentation

Ett viktigt led i att kvalitetssäkra verksamheten är att utföra en bra dokumentation. Verksamheten för U-assist Bacolod dokumenteras årligen i Verksamhetsberättelsen som ska presenteras efter varje årsskifte. Som ett led i att hålla hög kvalitet på vår hjälpverksamhet görs dokumentation på varje barn som får hjälp. Det sker årligen i samband med kontaktpersonernas vistelse på Negros. Dokumentationen är utformad utifrån de tankegångar och intentioner som används i åtgärdsprogram och individuellahandlingsplaner i svenska skolan.

För varje barn görs:

  • En bakgrundsbeskrivning av barnets levnads- och familjeförhållanden.
  • Pedagogisk och medicinsk beskrivning av barnets funktionshinder.
  • Barnets och föräldrarnas långsiktiga mål och intentioner för barnets framtid.
  • Kortsiktiga planer, mål och intentioner.
  • Redogörelse för hur U-assist Bacolod kan bidra för att barnet ska kunna uppnå sina mål.

Vid varje återkommande dokumentation gör därefter en utvärdering om målen uppfyllts, analys vid bristande måluppfyllelse samt nyformulering av mål och U-assist Bacolods fortsatta bidrag till måluppfyllelse. Utvärderingen av dokumentationen skapar förutsättningar att styra organisationens begränsade resurser mot de håll där de kan förväntas ge bäst resultat.

Ekonomi

I ett fattigt uland som Filippinerna är korruptionen utbredd och är man utan pengar och någon i familjen blir sjuk och behöver sjukhusvård, då blir man lätt desperat och tar alla tillfällen i akt att kunna ta det man kan komma över. Kan man komma över lite mer än det man är berättigad till av de gåvor som kommer från Västerlandet så kan det knappast ses som någon större synd. Det resonemanget tillämpas även av de som är mer välbeställda.

U-assist Bacolod ser det som den viktigaste uppgiften, att de gåvor som bidragsgivarna i Sverige ger kommer till de barn som gåvorna är avsedda för och inte försvinner i onödig administration och läckage p.g.a. bristande kontroll.

Biståndspengarna förvaras på en svensk bank, ICA-banken.  Vår medarbetare Grace meddelar oss när hon behöver pengar och hur mycket. Summan förs över till ett konto och hon kan ta ut pengarna med ICA-kortet i en bankomat. Detta medför att vi slipper förvara stora pengasummor i Filippinerna, vilket kan utgöra en lockelse när det uppstår problem. Som många resenärer också vet , så är ICA-kortet det man använder vid uttag utomlands, eftersom Icabanken tillämpar den officiella kursen och inte heller tar ut en avgift för varje uttag, som andra banker gör. På så sätt slipper vi göda redan rika banker med våra biståndspengar.

I Bacolod görs uttag och en noggrann dubbel bokföring enligt svensk modell. Våra kontaktpersoner kontrollerar den i relation till kontoutdragen och rimligheten i kostnaderna i relation till de förväntade kostnaderna som de uttrycks i dokumentationen för varje barn. Bokföringen delges därefter SAS-Uassist.

2008-09-09 Silay 032


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s